RolnicyLokaty

Lokata SGB
Możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
Nowa Internetowa
Wygodna i funkcjonalna
Super Lokata
Ulokuj swoje środki na okres 3 miesięcy
Lokaty Overnight
Możliwość ulokowania środków na krótki czas
Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
Możliwość założenia lokaty w EUR/USD/GBP