RolnicyLokaty

Nowa Internetowa
Wygodna i funkcjonalna
Lokaty Overnight
Możliwość ulokowania środków na krótki czas
Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
Możliwość założenia lokaty w EUR/USD/GBP