Aplikacja Mobilna - Polityka prywatności

1. Aplikacja mobilna (Aplikacja) została przygotowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Chodzieży (Bank).

2. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.

3. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

a) komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek,

z użyciem mechanizmów szyfrujących,

b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

− pamięci,

− komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

− informacji o lokalizacji,

− aparatu fotograficznego,

− danych kontaktów.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.bschodziez.pl