Nota prawna

Bank Spółdzielczy w Chodzieży zastrzega, że informacje zawarte na stronie internetowej Banku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. Dane te publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. W celu uzyskania bliższych informacji na temat oferowanych usług, zapraszamy do placówek Banku.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony WWW Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku z decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik strony WWW.

Użytkownik niniejszej strony internetowej, korzystając z danych umieszczonych na stronie, przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży nie odpowiada za dane umieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone na niniejszej stronie.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży informuje, że wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej Banku Spółdzielczego w Chodzieży są zastrzeżone. Odwiedzający ma prawo do kopiowania oraz drukowania zawartości strony lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Żadna część strony internetowej Banku nie może być w celach komercyjnych kopiowana, modyfikowana, wykorzystywana lub linkowana bez pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży,64-800 Chodzież, ul. Składowa 1, zarejestrowany pod nr KRS 0000059782 w SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 764-00-05-524, REGON: 000504901

tel./fax +48 67/2810600, SWIFT CODE: GBWCPLPP

www.bschodziez.pl

bschodziez@bschodziez.pl