Rada Nadzorcza Banku

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Aleksander Witt

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Wojciech Stefaniak

Sekretarz Rady Nadzorczej: Przemysław Gonia

Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Bigos

Członek Rady Nadzorczej: Zenon Dymek

Członek Rady Nadzorczej: Maria Jahnz

Członek Rady Nadzorczej: Eugeniusz Koczorowski

Członek Rady Nadzorczej: Piotr Kubacki

Członek Rady Nadzorczej: Leszek Liberski

Członek Rady Nadzorczej: Mieczysław Michalak

Członek Rady Nadzorczej: Paweł Szafranek