Rada Nadzorcza Banku

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Aleksander Witt

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Wiesław Borucki

Sekretarz Rady Nadzorczej: Małgorzata Piasecka

Członek Rady Nadzorczej: Hieronim Dreger

Członek Rady Nadzorczej: Przemysław Gonia

Członek Rady Nadzorczej: Maria Jahnz

Członek Rady Nadzorczej: Jan Kubacki

Członek Rady Nadzorczej: Leszek Liberski

Członek Rady Nadzorczej: Stanisław Małofiej

Członek Rady Nadzorczej: Teresa Nowicka

Członek Rady Nadzorczej: Wojciech Stefaniak