Zasady Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Chodzieży informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr 61/A/2014 Zarządu Banku oraz Uchwałą Nr 82/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasady, o których mowa wyżej, są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, zgodnie z Oświadczeniem Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wyżej wymieniony tekst Zasad Ładu Korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego która jest oficjalną stroną Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu Banku dostępne poniżej.