O Banku

100 - letnia tradycja
Wyłącznie polski kapitał
Znajomość lokalnych realiów

Bank funkcjonuje w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą: SGB-Bank S.A. w Poznaniu i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze.

Działalność Banku ma na celu wspieranie lokalnej działalności wytwórczej i usługowej a także inicjatyw społecznych i potrzeb kulturalnych. Pod patronatem Banku działają Szkolne Kasy Oszczędności.

100 - letnia tradycja, wyłącznie polski kapitał, znajomość lokalnych realiów i duży udział w tworzeniu miejscowych tradycji to atuty, które łącznie z szeroką i nowoczesną ofertą produktów bankowych, doskonaleniem i unowocześnianiem mechanizmów funkcjonowania, pozwalają na efektywne wspieranie lokalnych inicjatyw i potrzeb. Bank Spółdzielczy w Chodzieży jest spółdzielnią liczącą ponad 4000 udziałowców.

Misja Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Chodzieży jest świadczenie profesjonalnych, bezpiecznych usług finansowych, zapewniających zaspokojenie potrzeb członków i klientów Banku w tym zakresie, przy zachowaniu dbałości o czynniki zrównoważonego rozwoju,  jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw, mających na celu rozwój regionu i lokalnej społeczności.

Zarząd Banku
p.o. Prezes Zarządu: Dominik Micek
Członek Zarządu: Dorota Wylegała
Członek Zarządu: Magdalena Radka