Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
bank
już od 1 000 zł
można założyć lokatę
bank
możliwość założenia przez internet
za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w przypadku korzystania z serwisu internetowego w ramach rachunku bieżącego) lub w placówkach Banku
bank
okres deponowania środków na lokacie, do wyboru
1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania