Dane Inspektora Ochrony Danych Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Inspektor Ochrony Danych Banku Spółdzielczego w Chodzieży:

Tomasz Michalski,

adres e-mail: bschodziez@bschodziez.pl