Przedsiębiorcy i InstytucjeLokaty

Nowa Internetowa
Wygodna i funkcjonalna
Lokata Overnight
Możliwość ulokowania środków na krótki czas
Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
Lokata rentierska
Możliwość dysponowania zyskiem z lokaty
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
Możliwość założenia lokaty w EUR/USD/GBP