Przedsiębiorcy i InstytucjeLokaty

Lokata SGB
Lokata 3- lub 6- miesięczna
Nowa Internetowa
Wygodna i funkcjonalna
Super Lokata
Ulokuj swoje środki na okres 3 miesięcy
Lokata Overnight
Możliwość ulokowania środków na krótki czas
Lotaky terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
Lokata rentierska
Możliwość dysponowania zyskiem z lokaty
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
Możliwość założenia lokaty w EUR/USD/GBP