Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
Możliwość założenia lokaty w EUR/USD/GBP
bank
już 100 EUR/USD/GBP
umożliwia założenie lokaty
bank
okres zdeponowania środków do wyboru
1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy
bank
lokata odnawialna
odnawia się automatycznie na kolejne, takie same okresy bez konieczności wydawania dodatkowych dyspozycji (maksymalny okres oszczędzania bez wydawania dyspozycji nie może przekroczyć 10 lat)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnik.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania