Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
bank
już od 1 000 zł
można założyć lokatę
bank
okres deponowania środków na lokacie
do wyboru 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy
bank
lokata odnawialna
odnawia się automatycznie na kolejne, takie same okresy bez konieczności wydawania dodatkowych dyspozycji (maksymalny okres oszczędzania bez wydawania dyspozycji nie może przekroczyć 10 lat)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania