UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, więcej informacji w Polityce prywatności
dziś jest: sobota, 16 grudnia 2017,  imieniny: Albina, Zdzisław

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 15.12.2017, godz. 12:30
USD 1 USD kupno: 3,4616 zł sprzedaż: 3,7050 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,0777 zł sprzedaż: 4,3721 zł
GBP 1 GBP kupno: 4,6278 zł sprzedaż: 4,9640 zł

dla Rolników - Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności dla klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku.

 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,

 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,

 • odsetki płacone tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,

 • brak kosztów za niewykorzystaną kwotę kredytu.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • umożliwia finansowanie bieżącej działalności,

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach,

 • brak konieczności rozliczenia pobranych środków.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym „DOBRY BIZNES”

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • kredyt umożliwia finansowanie bieżącej działalności do 250.000,00 zł,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, w ciągu 12 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie i prowizja obniżona jeszcze bardziej,

 • brak konieczności rozliczania pobranych środków.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym „DOBRY PLON”

„Dobry Plon” jest kredytem obrotowym, umożliwiającym finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

 • środki na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej nawet w wysokości 1.000,00 zł na 1 ha,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, w ciągu 12 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja,

 • brak konieczności rozliczania pobranych środków.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

 • okres kredytowania: krótko-, średnio- lub długoterminowy,

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach,

 • przy kredytach długoterminowych, możliwość odroczenia terminu spłaty do 24 miesięcy,

 • możliwość ustalenia wysokości wkładu własnego.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym „DOBRA INWESTYCJA”

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

 • umożliwia finansowanie nakładów inwestycyjnych do kwoty 500.000,00 zł,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, maksymalny okres kredytowania
  do 96 miesięcy (8 lat),

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie obniżone jeszcze bardziej.

Kredyt inwestycyjny „Nowa Ziemia”

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na zakup użytków rolnych mających na celu utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego lub spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na zakup użytków rolnych:  

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, maksymalny okres kredytowania do 15 lat (180 miesięcy),

 • przy kredytach długoterminowych, możliwość odroczenia terminu spłaty do 24 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie obniżone jeszcze bardziej,

 • możliwość sfinansowania innych celów związanych z działalnością rolniczą w wysokości nieprzekraczającej 20% nakładów poniesionych na cel zakupu użytków rolnych/ spłaty kredytu w innym banku uzyskanego na zakup użytków rolnych.

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB umożliwia sfinansowanie inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków funduszy pomocowych takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 i inne programy. Kredyt unijny SGB:

 • umożliwia finansowanie 80% wartości inwestycji z możliwością zwiększenia do 100 % wartości przedsięwzięcia,
 • korzystne zmienne oprocentowanie,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału,
 • okres kredytowania do 8 lat z możliwością jego wydłużenia.

Droga do dotacji krok po kroku.

 1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 2. Złóż w Banku wniosek o kredyt wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank wystawi promesę kredytową.
 4. Zebrany komplet dokumentów złóż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
 5. W przypadku korzystania z zaliczki w ARiMR należy też złożyć gwarancję bankową lub równoważną na 110% kwoty zaliczki.
 6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARiMR kopię umowy należy przedstawić w Banku.
 7. Bank zawrze z Tobą  umowę kredytową.
 8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu Bank wypłaci kredyt.
 9. Zrealizuj przedsięwzięcie.
 10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARiMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji, pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb.

Przydatne strony internetowe z informacjami szczegółowymi o funduszach unijnych:

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania kredytu

Udzielane na warunkach i zasadach udzielania kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach pomocy krajowej jakie obowiązują od 1.05.2007r. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 1.05.2007r.

Kredyty z częściową spłatą kapitału przez ARiMR

Udzielane na warunkach i zasadach udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa polegającej na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone Zarządzeniem NR 92/2010 Prezesa ARiMR z dnia 6 września 2010 r. . Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 1.05.2007 r.

Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Udzielane przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, osobom fizycznym realizującym inwestycje na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców.

Kredyt inwestycyjny AGRO

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu nowych ciągników, maszyn i sprzętu z zakresu rolnictwa, pielęgnacji zieleni.

 • okres kredytowania: do 15 lat
 • okres karencji: do 18 miesięcy
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • korzystne zmienne oprocentowanie

W przypadku zakupu nowego ciągnika, maszyn i sprzętu z zakresu rolnictwa marki Ursus Klient nie ponosi kosztów z tytułu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Kredyt obrotowy AGRO

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zapłaty podatku od towarów i usług od zakupionych przy udziale:

 1. Kredytu inwestycyjnego AGRO lub
 2. Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania (linia RR)

nowych ciągników, maszyn i sprzętu z zakresu rolnictwa, pielęgnacji zieleni.

 • brak oprocentowania - 0% w całym okresie kredytowania
 • okres kredytowania: do 3 miesięcy
 • kredyt płatny jednorazowo, odsetki płatne miesięcznie lub razem z kredytem
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo

obsluga_walutowa

PayByNet

Concordia Ubezpieczenia

SKO logo

BFG

Zastrzeganie kart

dokumenty