Serwis internetowy
Wygodny dostęp do rachunku poprzez sieć internet
Korzyści
bezpłatny dostęp do rachunku poprzez sieć internet
samodzielne wykonywanie przelewów, sprawdzanie stanu rachunku, składanie i modyfikacja zleceń stałych
możliwość zakładania i zamykania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, w granicach środków dostępnych na rachunku
możliwość składania wniosków o wypłatę świadczeń w ramach programów rządowych, np. świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+, świadczenia w ramach Programu Dobry Start