O banku

100 - letnia tradycja
Wyłącznie polski kapitał
Znajomość lokalnych realiów

Bank funkcjonuje w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą: SGB-Bank S.A. w Poznaniu i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze.

Działalność Banku ma na celu wspieranie lokalnej działalności wytwórczej i usługowej a także inicjatyw społecznych i potrzeb kulturalnych. Pod patronatem Banku działają Szkolne Kasy Oszczędności.

100 - letnia tradycja, wyłącznie polski kapitał, znajomość lokalnych realiów, duży udział w tworzeniu miejscowych tradycji to atuty, które łącznie z szeroką i nowoczesną ofertą produktów bankowych, doskonaleniem i unowocześnianiem mechanizmów funkcjonowania, pozwalają na efektywne wspieranie lokalnych inicjatyw i potrzeb. Bank Spółdzielczy w Chodzieży jest spółdzielnią liczącą ponad 4000 udziałowców.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży jest Bankiem uniwersalnym, prowadzącym działalność w 5 oddziałach, w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie, 2 filiach w Chodzieży i Ujściu oraz 2 punktach kasowych w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w Domu Kultury w Wyszynach. Bank kompleksowo obsługuje rolników, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, a także mieszkańców z terenu jego działania. Świadczy dla swoich klientów pełny zakres usług bankowych, a w każdym oddziale funkcjonują bankomaty i kasy walutowe.

W swojej ofercie dla klientów Bank poleca w szczególności szeroki wachlarz rachunków depozytowych i możliwości kredytowych, rachunki walutowe bieżące i terminowe oraz Internet Banking.

Osiągnięcia Banku Spółdzielczego w Chodzieży są dowodem na to, że dobrze zorganizowany i zarządzany polski kapitał służy rozwojowi inicjatyw lokalnej społeczności, a misja banku zapoczątkowana w 1913 roku przez jego założycieli „lokalny kapitał na lokalnym rynku " jest ciągle aktualna.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży odpowiedzialnie i rzetelnie podchodzi do wyzwań, jakimi są bezpieczeństwo oszczędności klientów Banku i zapewnienie im możliwości rozwoju. Wyniki działalności Banku oraz jej stały wzrost, świadczą o docenieniu tych starań przez jego klientów.