Zastrzeżenie numeru PESEL

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku, zgodnie z Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony.

Będziemy to robić w kilku sytuacjach:

1) wypłaty gotówki w kasie Banku, która pojedynczo lub jako kolejna powoduje, że suma wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczy wypłat z wszystkich rachunków klienta; limit wypłat liczymy dla każdego współposiadacza rachunku osobno),

2) przed podpisaniem umowy rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego,

3) przed podpisaniem umowy o kredyt/ pożyczkę/ limit kredytowy oraz przed podwyższeniem ich kwoty.

Jeżeli PESEL będzie zastrzeżony Bank nie podpisze z klientem umowy lub nie dokona wypłaty. Konieczne będzie cofnięcie zastrzeżenia. Po podpisaniu umowy lub wypłacie środków z rachunku prowadzonego przez Bank klient będzie mógł ponownie zastrzec swój PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest po upływie 30 minut od wycofania zastrzeżenia. Podczas składania dyspozycji cofnięcia zastrzeżenia możliwe jest wskazanie daty i godziny, w której system sam automatycznie ponownie zastrzeże PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni osobę fizyczną przed jego nieuprawnionym użyciem aby np.:

- zaciągnąć kredyt lub pożyczkę,

-  zamówić kopię karty SIM,

- podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości.

PESEL można zastrzec przez internet na stronie www.mobywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub podczas wizyty w urzędzie miasta/ gminy.