Wygodnie i bezpiecznie


Bankowość internetowa, płatności kartami, płatności mobilne: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay itp., a także inne formy płatności bezgotówkowych, dostępnych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, pozwalają wygodnie i bezpiecznie dokonywać transakcji.

Dziś zyskują jeszcze jeden dodatkowy walor, dając szansę na ograniczenie kontaktów zewnętrznych i minimalizację ryzyk, związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Warto pamiętać o tych możliwościach, by jeszcze lepiej chronić swoje zdrowie.

Zachęcamy do korzystania z tych wszystkich możliwości, a także z bankomatów i wpłatomatów, które dostępne są we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Chodzieży.