Korzyści
bezpłatny dostęp do rachunku poprzez sieć internet
samodzielne wykonywanie przelewów, sprawdzanie stanu rachunku, tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, składanie i modyfikacja zleceń stałych
śledzenie historii operacji na rachunku, drukowanie potwierdzeń wykonanych transakcji płatniczych oraz eksportowanie i drukowanie wyciągu z operacjami na rachunku
zakładanie i zamykanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, w granicach środków dostępnych na rachunku
uzyskiwanie informacji o innych produktach, z których Klient korzysta w Banku, np. kredycie, karcie kredytowej czy wkładzie oszczędnościowym