Rachunek w walucie wymienialnej
Możliwość otwarcia rachunku w walucie EUR/USD/GBP
bank
0 zł
za otwarcie rachunku
bank
brak kosztów przewalutowań
możliwość dokonywania płatności w EUR/USD/GBP
bank
dostęp do środków
zarówno w placówkach Banku jak i za pomocą usług bankowości elektronicznej