Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej
Dostępny w walutach: EUR/USD/GBP
bank
0 zł
za prowadzenie rachunku
bank
bez konieczności przewalutowania środków
umożliwia dokonywanie płatności w EUR, USD i GBP
bank
wygodny dostęp do środków
zarówno w placówkach Banku jak i za pomocą usług bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych: