Podstawowy rachunek płatniczy
Dla klientów, którzy nie posiadają rachunku w PLN

Podstawowy rachunek płatniczy PRP zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych przeznaczony jest dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce. Rachunek PRP umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych wyżej wymienioną Ustawą.


Wzór wniosku o zawarcie umowy Podstawowego rachunku płatniczego zamieszczony został w zakładce „Formularze do pobrania”.


„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:


Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.