Nowe ubezpieczenie Życie Komfort Plus

Życie Komfort Plus to ubezpieczenie, które zabezpieczy kredytobiorcę oraz pozostałe osoby na wypadek śmierci i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Nowe ubezpieczenie Życie Komfort Plus, to między innymi:

  • szeroki zakres ochrony (śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy),
  •  zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach losowych,
  •  gwarancja spłaty zobowiązania kredytowego,
  • ochrona ubezpieczeniowa od początku trwania umowy kredytowej.

Produkt oferowany:

  •  klientom indywidualnym w wieku 18-85 lat w przypadku gdy ubezpieczenie jest zawierane w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 lat w pozostałych przypadkach,
  •  rolnikom,
  •  spółkom prawa handlowego zawierającym umowy zadłużeniowe.

Pełny zakres informacji, a także Ogólne Warunki Ubezpieczeń oferowanych produktów ubezpieczeniowych dostępne są w Banku oraz na stronie internetowej: https://www.generali.pl/

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Chodzieży :)