Mastercard Business
Łatwy dostęp do dodatkowych środków
bank
wygodne płatności
dokonywane w punktach handlowo – usługowych, w kraju oraz na całym świecie
bank
do 52 dni bez odsetek
można korzystać z przyznanego przez Bank limitu
bank
bezpieczeństwo
możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych, bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
Korzyści
nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
możliwość płatności za zakupy dokonywane przez internet i telefon
możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)
każda spłata podwyższa limit dostępnych środków


W przypadku utraty Karty, należy natychmiast telefonicznie zastrzec Kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

z kraju – tel. (22) 515-31-50,

z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.