Lokaty terminowe w złotych
Dopasowane do indywidualnych potrzeb
bank
okres deponowania środków na lokacie
1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy
bank
już 100 zł
umożliwia założenie lokaty
bank
możliwość założenia przez internet
za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w przypadku korzystania z serwisu internetowego w ramach konta osobistego) lub w placówkach Banku

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania