Lokata rentierska
Możliwość dysponowania zyskiem z lokaty
bank
już 1 000 zł
umożliwia zdeponowanie w Banku środków pieniężnych
bank
okres deponowania środków na lokacie do wyboru
3 lub 5 lat
bank
możliwość dysponowania zyskiem z lokaty
odsetki naliczane kwartalnie


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania