Lokata dynamiczna Plejada Plus
Wyższe oprocentowanie w każdym kolejnym miesiącu
bank
już 1 000 zł
umożliwia założenie lokaty na okres 12 miesięcy
bank
wyższe oprocentowanie
w każdym kolejnym miesiącu oszczędzania
bank
lokata odnawialna
odnawia się automatycznie na kolejny okres bez konieczności wydawania odrębnej dyspozycji (maksymalnie 9 razy)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania