LOKATA BSCH na nowe środki

Lokata dostępna w okresie od 27.02.2024r. do 31.07.2024r. dla klientów indywidualnych

Lokata 6-miesięczna, nieodnawialna

Oprocentowanie 4,50%, stałe w stosunku rocznym dla lokat przyjętych od 27.02.2024r. do 31.07.2024r.

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł

Maksymalna kwota środków zdeponowanych na lokatach "LOKATA BSCH na nowe środki" przez jednego klienta: 250.000,00 zł

Data odniesienia na podstawie, której ustalany jest stan środków na rachunkach złotowych klienta (data do oszacowania nowych środków): 01.02.2024r.

Nowe środki pieniężne dla lokaty wyliczane są jako nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w dniu otwarcia lokaty w stosunku do stanu środków pieniężnych ulokowanych w Banku na rachunkach złotowych na dzień: 01.02.2024r.

W trakcie trwania okresu umownego nie można wypłacać ani dopłacać środków do rachunku lokaty

Kapitalizacja po okresie zadeklarowania

Lokata dostępna w placówkach Banku, serwisie internetowym i/lub aplikacji mobilnej Mój Bank BSCH