Lokata „3x3”
Wyższe oprocentowanie po upływie każdych 3 miesięcy
bank
już 500 zł
można ulokować na okres 9 miesięcy
bank
wyższe oprocentowanie
po upływie każdych trzech kolejnych miesięcy oszczędzania
bank
lokata odnawialna
odnawia się automatycznie na kolejne, takie same okresy bez konieczności wydawania dodatkowych dyzpozycji (maksymalny okres oszczędzania bez wydawania dyspozycji nie może przekroczyć 10 lat)


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania