Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb  związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, dla klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku.


Korzyści
udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
możliwość korzystania z kredytu w dowolnym momencie, zawsze, kiedy brakuje środków na nieprzewidziane wydatki, w ramach przyznanego przez Bank limitu