Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt odnawialny

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności dla klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku.

Korzyści
udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
każdy wpływ na rachunek bieżący spłaca kredyt, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
komfort i bezpieczeństwo w przypadku niespodziewanych wydatków