Kredyt unijny SGB
Inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Kredyt unijny SGB umożliwia sfinansowanie inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków funduszy pomocowych takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 i inne programy.

Korzyści
umożliwia finansowanie nawet do 100% wartości przedsięwzięcia
okres kredytowania do 8 lat z możliwością jego wydłużenia
korzystne oprocentowanie
możliwa karencja w spłacie kapitału

Droga do dotacji krok po kroku.

  1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  2. Złóż w Banku wniosek o kredyt wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne,
  3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank wystawi promesę kredytową,
  4. Zebrany komplet dokumentów złóż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
  5. W przypadku korzystania z zaliczki w ARiMR należy też złożyć gwarancję bankową lub równoważną na 110% kwoty zaliczki,
  6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARiMR kopię umowy należy przedstawić w Banku,
  7. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową,
  8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu Bank wypłaci kredyt,
  9. Zrealizuj przedsięwzięcie,
  10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARiMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji, pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb.