Kredyt unijny SGB
Inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Kredyt unijny SGB umożliwia sfinansowanie inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków funduszy pomocowych takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 i inne programy.

Korzyści
umożliwia finansowanie nawet do 100 % wartości przedsięwzięcia
korzystne oprocentowanie
możliwa karencja w spłacie kapitału
okres kredytowania do 8 lat z możliwością jego wydłużenia

Droga do dotacji krok po kroku

  1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  2. Złóż w Banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
  3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank wystawi promesę kredytową lub podpisze umowę kredytową.
  4. Promesę kredytową wraz z kompletem uprzednio zebranych dokumentów złóż w odpowiedniej instytucji właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
  5. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z odpowiednią instytucją kopię umowy przedstaw w Banku.
  6. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową, którą dostarczysz odpowiedniej instytucji.
  7. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu Bank wypłaca kredyt.
  8. Zrealizuj przedsięwzięcie.
  9. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z odpowiedniej instytucji refundację środków i spłacisz kredyt. Jeśli kredyt jest większy od kwoty refundacji, pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do warunków umowy.