Kredyt obrotowy "Dobry Biznes"
Kredyt na miarę potrzeb

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Korzyści
możliwość pozyskania do 250 000 zł na finansowanie bieżącej działalności
udzielany na okres do 12 miesięcy
spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach
niższe oprocentowanie dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych lub ROR w Banku Spółdzielczym w Chodzieży