Kredyt obrotowy
Finansowanie bieżącej działalności

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Korzyści
możliwość pozyskania gotówki na finansowanie bieżącej działalności
elastyczny okres kredytowania
dogodne terminy spłaty
proste i jasne zasady