Kredyt inwestycyjny "Nowa Ziemia"
Kredyt na zakup użytków rolnych

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na zakup użytków rolnych w celu utworzenia, powiększenia gospodarstwa rolnego lub spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na zakup użytków rolnych.

Korzyści
maksymalny okres kredytowania do 15 lat (180 miesięcy)
karencja w spłacie kredytu do 24 miesięcy
niższe oprocentowanie dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR
możliwość sfinansowania dodatkowo, innych celów związanych z działalnością rolniczą