Kredyt EKOlogiczny
Na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

Bądź EKO, zadbaj o środowisko korzystając z EKOkredytu dostępnego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.


Kredyt EKOlogiczny możesz przeznaczyć na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej, w tym wymianę kotłów grzewczych,
  • docieplenie budynku mieszkalnego,
  • wymianę stolarki okiennej,
  • zakup i instalację przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • zakup sprzętu AGD A+++,
  • własne potrzeby konsumpcyjne (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).
Korzyści
nawet do 50 000 zł
okres kredytowania do 84 miesięcy
stałe oprocentowanie
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - 7,95% na dzień 01.05.2021 r.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,95% przy założeniach: okres kredytowania = 75 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne = 6,20% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym), całkowita kwota kredytu = 40 000,00 zł, całkowity koszt kredytu: 9 467,30 zł (w tym: odsetki 7 867,30 zł, prowizja przygotowawcza 1 600,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu), całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 49 467,30 zł, raty malejące płatne miesięcznie, raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty w wysokości 533,33 zł każda, odsetki w wysokości malejącej naliczane od salda zadłużenia; pierwsza, najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 744,21 zł (w tym rata 533,58 zł i odsetki 210,63 zł).

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 01.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.