Konto "DEBIUT"
Dla osób do 30 roku życia
Korzyści
0 zł za założenie konta
0 zł za prowadzenie rachunku
0 zł za wydanie karty płatniczej
0 zł za korzystanie z usług bankowości elektronicznej
bezpłatne wypłaty w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
dostęp do środków zgromadzonych na rachunku w placówkach Banku oraz za pomocą usług bankowości elektronicznej

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych