Konto "BIZNES DEBIUT"
Dla przedsiębiorców i firm - pakiet na start
Korzyści
0 zł za założenie konta
0 zł za prowadzenie rachunku przez okres 12 miesięcy (w przypadku skorzystania z usługi bankowości elektronicznej i karty debetowej)
umożliwia dokonywanie rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)
umożliwia lokowanie środków na lokatach terminowych
umożliwia pozyskiwanie środków na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa (kredyt w rachunku bieżącym)
bezpłatne wypłaty w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych