Konto "BIZNES"
Rachunek dla przedsiębiorców i firm
Korzyści
0 zł przelewy na rachunek BS Chodzież
0 zł za korzystanie z usług bankowości elektronicznej
bezpłatne wypłaty w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
umożliwia dokonywanie rozliczeń w ramach mechenizmu podzielonej płatności (Split Payment)
umożliwia lokowanie środków na lokatach terminowych
umożliwia pozyskiwanie środków na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa (kredyt w rachunku bieżącym)