Konto "BIZNES"
Rachunek dla przedsiębiorców i firm
Korzyści
0 zł za przelewy na rachunki prowadzone przez BS Chodzież (dokonywane w ramach usług bankowości elektronicznej)
0 zł za korzystanie z usług bankowości elektronicznej
bezpłatne wypłaty w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
umożliwia dokonywanie rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)
umożliwia lokowanie środków na lokatach terminowych
umożliwia pozyskiwanie środków na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa (kredyt w rachunku bieżącym)