Karty płatnicze
Dla osób, które chcą wygodnie i bezpiecznie płacić za towar i usługi
bank
łatwy dostęp do gotówki w kraju i za granicą
przez bankomaty oznaczone logo Visa
bank
wygodne płatności
bez konieczności noszenia gotówki
bank
bezpieczeństwo
możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
Korzyści
łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
karta zbliżeniowa umożliwia dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych (do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN)
możliwość skorzystania z dobrowolnego pakietu ubezpieczeń
swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
Korzyści
brak kosztów przewalutowania przy wypłatach i transakcjach w walucie karty
wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
bezpieczne zakupy w sklepach internetowych

Karta walutowa wydawana jest rolnikom do rachunków bieżących prowadzonych w EUR, USD, GBP.


W przypadku utraty Karty, należy natychmiast telefonicznie zastrzec Kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

z kraju – tel. (22) 515-31-50,

z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.