Karty płatnicze
Łatwy dostęp do gotówki w kraju i za granicą
Korzyści
możliwość wyboru organizacji płatniczej Mastercard lub Visa
bezpłatne wydanie karty
łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku do którego wydano kartę
karta zbliżeniowa umożliwia dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych (do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN)
bank
możliwość dodania w Aplikacji każdej karty płatniczej
wydanej w Banku
bank
szybkie płatności telefonem
po aktywacji płatności mobilnych dla wszystkich zbliżeniowych kart Visa i Mastercard
bank
podgląd historii transakcji dokonanych kartą
umożliwiający kontrolę wydatków

Wszyscy użytkownicy kart płatniczych mogą skorzystać z aplikacji Portfel SGB dostępnej na platformie Google Play i App Store. W tym celu Klient samodzielnie pobiera aplikację i aktywuje ją bez konieczności dodatkowej wizyty w Banku.

Aplikacja Portfel SGB umożliwia sprawdzenie środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podgląd historii transakcji dokonanych kartą, a w przypadku telefonów z funkcją NFC i systemem Android, umożliwia aktywację płatności mobilnych dla wszystkich zbliżeniowych kart Visa i Mastercard i dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą telefonu.


CZYTAJ WIĘCEJ:

Przewodnik po aplikacji Portfel SGB w wersji 2.1

Warunki korzystania z Portfela SGB

Umowa Licencyjna dla Klienta

WAŻNE!

Przed wgraniem aplikacji Portfel SGB należy zainstalować w telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizować je na bieżąco. Ponadto zaleca się ustawienie blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca).


W przypadku utraty karty/ telefonu z zainstalowaną kartą mobilną, należy natychmiast dokonać zastrzeżenia dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:

· z kraju – tel. (22) 515-31-50,

· z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.

Korzyści
brak kosztów przewalutowania przy wypłatach i transakcjach w walucie karty
wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
bezpieczne zakupy w sklepach internetowych

Karta walutowa wydawana jest klientom indywidualnym do rachunków oszczędnościowych prowadzonych w walutach wymienialnych.