Gwarancje i poręczenia bankowe
Zabezpieczenie kredytów gwarancją BGK


COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców, w ramach którego oferowany jest m.in. Instrument Gwarancji Kredytowych (LGF). Celem LGF jest ułatwienie MŚPO dostępu do finansowania. Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tkz. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Parametry gwarancji i kredytu:

Parametry gwarancji                      Kredyt obrotowy                  Kredyt inwestycyjny

Maksymalny okres gwarancji              27 miesięcy                               99 miesięcy

Wysokość gwarancji                                             80 % kwoty kredytu

Zabezpieczenie gwarancji                         Weksel in blanco Kredytobiorcy

Parametry kredytu                          Kredyt obrotowy                  Kredyt inwestycyjny

Maksymalna kwota kredytu                                       600 000 zł

Minimalny okres kredytu                                          12 miesięcy