Gwarancje bankowe
Zabezpieczenie transakcji handlowej bądź zawartej umowy

Gwarancja bankowa przeznaczona jest do zabezpieczenia transakcji handlowej bądź zawartej umowy, np. gwarancja zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, poręczenia do kredytu obrotowego, spłaty kredytu czy zapłaty długu celnego.

bank
zwiększa wiarygodność Klienta
w kontaktach handlowych
bank
ułatwia nowopowstałym firmom wejście na rynek
do czasu ich uwiarygodnienia się
bank
stanowi zabezpieczenie
transakcji handlowych