"Grosz do Grosza"
Już od 10 zł miesięcznie bądź 30 zł kwartalnie
Korzyści
bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
możliwość systematycznego oszczędzania
wpłaty już od 10 zł miesięcznie bądź 30 zł kwartalnie
łączny okres oszczędzania 10 lat
wyższe oprocentowanie co 2 lata
odsetki kapitalizowane rocznie, wypłacone również przy wcześniejszej likwidacji lokaty


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania