FAJNA lokata
Lokata Uniwersalna
bank
już 500 zł
można ulokować na okres 12 miesięcy
bank
lokata odnawialna
odnawia się na kolejne, takie same okresy bez konieczności wydawania dodatkowych dyspozycji (maksymalny okres oszczędzania bez wydawania dyspozycji nie może przekroczyć 5 lat)
bank
stałe oprocentowanie
nie zmieni się w trakcie okresu umownego

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania