FAJNA karta kredytowa
Doskonały sposób na codzienne zakupy i niecodzienne wydatki
bank
0 zł
za wydanie karty
bank
do 52 dni bez odsetek
można korzystać z przyznanego limitu
bank
możliwość płatności na całym świecie
w punktach oznaczonych logo Mastercard i Visa
Korzyści
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 8,65% ustalona dla przykładu reprezentatywnego
do 52 dni bez odsetek
nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)
możliwość płatności za zakupy przez internet
bezpieczeństwo płatności dzięki usłudze 3D Secure
Informacja o marżach walutowych

Wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 prezentuje Tabela zamieszczona na stronie internetowej SGB-Banku S.A.

W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank.

Zasady przewalutowania transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach obcych oraz wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank z tego tytułu określane są odpowiednio w regulaminie dotyczącym poszczególnych kart płatniczych oraz obowiązującej Taryfie prowizji i opłat.

Od 19 kwietnia 2021 r. użytkownicy kart SGB są powiadamiani o marży za przewalutowanie transakcji dla płatności kartami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EOG (innej niż waluta karty) za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na numer telefonu komórkowego podany w Banku.

Wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej i opłat za przeliczenie waluty.

Ważne

W przypadku utraty karty należy natychmiast dokonać zastrzeżenia dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:

· z kraju – tel. (22) 515-31-50,

· z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania

Taryfa prowizji i opłat

Przykład reprezentatywny