Zastrzeganie kart

UWAGA!

W przypadku utraty Karty, należy natychmiast telefonicznie zastrzec Kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

aktywacja i zastrzeganie kart płatniczych

• 800 888 888 (bezpłatne połączenie)

• +48 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora).