Zastrzeganie kart

UWAGA!

W przypadku utraty Karty, należy natychmiast telefonicznie zastrzec Kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

z kraju – tel. (22) 515-31-50,

z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.

Mogą Państwo również dokonać zastrzeżenia kart w nowopowstałym Systemie Zastrzegania Kart.