Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Chodzieży

dla Klientów Indywidualnych - Bankowość elektroniczna

Internet Banking

Usługa przeznaczona jest dla osób, które chcą zaoszczędzić swój czas oraz samodzielnie regulować swoje zobowiązania z konta i lokować posiadaną nadwyżkę środków pieniężnych.

SMS Banking

Usługa udostępniana jest dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w złotych, którzy chcą być informowani o stanie rachunku oraz wykonanych operacjach.

Umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym stanie rachunku oraz wykonanych operacjach. Posiadacz rachunku ma możliwość samodzielnego wysłania zapytania w postaci wiadomości SMS i uzyskania automatycznej odpowiedzi.