Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Chodzieży
Drukuj

Bankowość elektroniczna (serwis internetowy) – usługa umożliwia:

 1. bezpłatny dostęp do rachunku poprzez sieć internet,
 2. samodzielne wykonywanie przelewów, sprawdzanie stanu rachunku, tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, składanie i modyfikację zleceń stałych,
 3. włączenie ograniczenia pracy w serwisie internetowym do określonych przez użytkownika dni tygodnia lub godzin,
 4. śledzenie historii operacji na rachunku, drukowanie potwierdzeń wykonanych transakcji płatniczych oraz eksportowanie i drukowanie wyciągu z operacjami na rachunku,
 5. zakładanie i zamykanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, w granicach środków dostępnych na rachunku,
 6. uzyskanie informacji o innych produktach, z których Klient korzysta w Banku, np. kredycie, karcie kredytowej czy wkładzie oszczędnościowym,
 7. składanie wniosków wraz z załącznikami o wypłatę świadczeń w ramach programów rządowych, np. świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+, świadczenia w ramach Programu Dobry Start – dostępność usługi uzależniona od współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiadamianie SMS (serwis SMS) – usługa umożliwia:

 1. uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub Podstawowym rachunku płatniczym w formie wiadomości SMS,
 2. wybór rodzaju informacji, które będą przekazywane:

  - informacja o każdej operacji na rachunku lub operacji powodującej uznanie lub obciążenie rachunku,
  - informacja przekazywana po zakończeniu dnia operacyjnego, z możliwością wyboru otrzymania informacji jeśli stan środków zgromadzonych na rachunku uległ zmianie,
  - automatyczna odpowiedź na zapytanie wysłane SMS-em przez Klienta,
  - informacja o zdarzeniach na rachunku.

Pozostawienie komunikatu o realizacji przez Bank procesu przeniesienia rachunku i informacji (w formie odrębnego dokumentu) o trybie przeniesienia.