Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

Firmy dotknięte trudną sytuacją finansową związaną z epidemią COVID – 19, mogą wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży.

Wnioski i wypłaty subwencji są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.


Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm:

• dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników,

• finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Chodzieży,

• do maksymalnej kwoty 324 tys. zł ( średnio 70-90 tys. zł) na 3 lata,

• środki bezzwrotne do 75% subwencji, po 12 miesiącach, pod warunkiem kontynuowania działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.


Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorców:

• dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

• finansowanie w postaci prostych subwencji wypłaconych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Chodzieży,

• do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł ( średnio 1,9 mln zł) na 3 lata,

• środki bezzwrotne do 75% subwencji, po 12 miesiącach, pod warunkiem kontynuowania działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.


Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.


Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pfr.pl