Zawieszenie spłat rat kapitału kredytów

Szanowni Klienci!

W związku z epidemią koronawirusa COVID – 19, Bank Spółdzielczy w Chodzieży wprowadził możliwość zawieszenia spłat rat kapitału kredytów, dla Klientów poszkodowanych w związku z epidemią. Możliwość zawieszania dotyczy rat kapitału kredytów przypadających do spłaty do 30.06.2020 r.

Wniosek dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych można składać:

  • drogą elektroniczną,
  • drogą pocztową (adresy Placówek znajdują się na stronie internetowej w zakładce PLACÓWKI I BANKOMATY),
  • osobiście w placówce Banku.

Wzór Wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Banku w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Klientów poszczególnych Oddziałów Banku, składających Wniosek drogą elektroniczną, prosimy o przekazanie Wniosku na adres elektroniczny właściwego Oddziału: