Świadczenie z programu Dobry Start

Od 1 lipca można składać wniosek o świadczenie z programu Dobry Start!

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci, które nie ukończyły 20 r.ż. oraz dzieci niepełnosprawne do 24 r.ż.

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

• bankowość internetową,

• portal platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości internetowej wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest posiadanie numeru PESEL nadanego dziecku i rodzicowi.

Program Dobry Start to 300zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania, nie podlega też egzekucji, wiec komornik nie może zająć tych środków.

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia - pieniądze wpłyną na konto najpóźniej do 30 września 2022r., jeśli po tym terminie - świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 30 listopada b.r.