Świadczenie z programu Dobry Start

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia oraz na dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole - do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Wniosek o świadczenie można złożyć drogą elektroniczną m.in. poprzez bankowość internetową.

Zachęcamy do zarejestrowania wniosku jak najszybciej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia przed 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji.